Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Červen 2010

Proč si myslím, že je dobré umět správně nakreslit čáru

Výuka výtvarné výchovy je postavena na tvůrčích činnostech žáků (tvorba, vnímání, interpretace) a prostřednictvím vizuálních prostředků rozvíjí jejich smyslovou citlivost.
Do jaké míry je však pro žáky nutné zvládnout výtvarné vyjadřovací prostředky? Je vůbec možné učit výtvarnou výchovu bez ohledu na technické dovednosti, ale s prožitkem? Nebo je důležitější bezprostřední a upřímná výpověď bez ohledu na technické postupy? Má přednost prožitek z tvorby nebo konkrétní výsledek práce? Jak využívat současné možnosti grafických programů výpočetní techniky v hodinách výtvarné výchovy?
Prý se všechno dá změřit a i vyčíslit. Nechá se tedy změřit, na kolik je efektivní učit žáky výtvarně se vyjadřovat pomocí starých metod a nové trendy přidávat podle možností školy, žáků a nakonec i vyučujícího?

Celý příspěvek »